Maataloustieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Agroteknologia
 • Kasvintuotannon biologia
 • Kasvintuotantotieteet
 • Kasvinviljelytiede
 • Kasvipatologia
 • Kotieläinten jalostustiede
 • Kotieläinten ravitsemustiede
 • Kotieläintiede
 • Maa- ja ympäristökemia
 • Maaperä- ja ympäristötiede
 • Maatalous- ja ympäristöteknologia
 • Maatalousteknologia
 • Puutarhatiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

19%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2838 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3400 €

respondenternas medianlön

3925 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

8%

31%

Kommun eller samkommun

6%

2%

Annan

15%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

11%

7%

Staten

17%

8%

Universitet

28%

40%

Företag

Maataloustieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›