Maataloustieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Kasvintuotannon biologia
 • Kasvinviljelytiede
 • Kasvipatologia
 • Kotieläinten jalostustiede
 • Kotieläinten ravitsemustiede
 • Kotieläintiede
 • Maa- ja ympäristökemia
 • Maaperä- ja ympäristötiede
 • Maatalous- ja ympäristöteknologia
 • Maatalousteknologia
 • Puutarhatiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

9%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2725 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3906 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

13%

32%

Kommun eller samkommun

4%

1%

Annan

13%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

19%

7%

Staten

13%

9%

Universitet

28%

39%

Företag

Maataloustieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›