Prosessitekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Prosessitekniikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

4%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4210 €

respondenternas medianlön

4700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

1%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

91%

41%

Företag

Prosessitekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›