Plocka berättelser

Johanna,

Annat, Yritys

Julkaistu 21.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Kansainvälinen politiikka
Muut opinnot Kansainvälinen oikeus ja kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Olen kontaktissa saman konsernin yhtiöihin erit Pohjoismaihin ja Lontooseen. Infoan omaa organisaatiota. Teen töitä asiakascaseihin (tarjouksia, raportointia, sopimuksia etc)

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kieli- ja tietotekniikkataidot, ongelmanratkaisu, projektiosaaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin ko firmassa ensin tilapäisenä työntekijänä henkilöstöyrityksen kautta ja sitä kautta avautui erilaisia myynnin tukitehtäviä

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Laki/kieli/etc - eniten käytäntöä lähinnä olevista opinnoista. Oman pääaineen hyvin teoreettisista opinnoista vähemmän, mutta pääaineen myötä tulleesta kyvystä katsoa kokonaisuuksia eri näkökulmista ja ongelmanratkaisukyvystä kyllä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työelämässä projektitaidoista on aina hyötyä alasta riippumatta

Mera berättelser

Hannele

projektikoordinaattori

Sähköpostien kirjoittamista, palavereita, suunnittelutehtäviä, tilaisuuksien järjestämistä, konferenseihi… läs berättelsen >

Balkans

Tanja

Senior Staff aamukokous, jossa briiffataan Mission paallikko Kosovon ja operaation tilanteesta; taman jal… läs berättelsen >

Jake

projektityöntekijä

Lene

projektiassistentti

sähköposteihin vastailua, kokouksia, muistioiden tekemistä, tulevien tapahtumien suunnittelua läs berättelsen >

Mika

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›