Plocka berättelser

M,

Forskning eller produktutveckling, Sympa

Julkaistu 15.11.2022

Opiskelupaikkani Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Muut opinnot NA
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: palavereja, tiimityötä, selvitystyötä, suunnittelua, ohjelmointia

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, luovat ongelmanratkaisutaidot, Uuden oppimisen kyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Head hunterin kontaktoimana, muutama haastattelukierros ja testit

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Insinööri AMK-opintoja, mutta käytännössä kaikista koulutusasteista ja opinahjoista (YAMK, yliopisto, AMK, Ammattiopisto) on ollut hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Päämääräisesti tekee hommia sen eteen mistä tykkää. En usko että tietyllä koulutustasolla on niin suurta merkitystä ainakaan sovelluskehitystyössä, vaan tärkeämpää on pystyä näyttämään kykenevänsä alan hommiin. Koulutuksesta on etua, mutta se ei ole välttämätöntä. Harrastuneisuus (esim. avoimen lähdekoodin projekteihin osallistuminen) tai rekrykoulutukset voivat myös olla polku alalle ja jatkuvalla itsensä kehittämisellä voi päästä mihin positioon tahansa. Alan luonne vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä eli täytyy olla luontaisesti kiinnostunut kaikesta uudesta

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›