Plocka berättelser

Salla, liikennejärjestelmäasiantuntija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, ELY-keskus

Julkaistu 22.11.2022

Opiskelupaikkani Östra Finlands universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteiskuntamaantiede
Muut opinnot ympäristöoikeus ja ympäristöpolitiikka, sosiaalipedagogiikka
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä koostuu mm. työhön liittyvistä palavereista. Esimerkiksi kuntien kanssa seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmien kokoukset, asiakkuuteen tai ilmastoon liittyvät kokoukset. Tällä hetkellä valmistelen myös Itä-Suomen liikennestrategian päivitystä, joka työllistää paljon.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, organisointikyky, Strateginen ajattelu ja kokonaisuuksien hahmottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Liikennejärjestelmäasiantuntijan paikka oli auki, kun olin jäämässä työttömäksi. Minulla ei ollut kokemusta liikennepuolelta aiemmin, mutta työ kuulosti siltä, että voisi sopia koulutustaustaani. Puhelussa esimiehelleni (nykyiselle) käsitys siitä, että koulutuksella ja osaamisellani voisin pärjätä työtehtävässä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntamaantieteen opinnoista kokonaisuutena, alueiden käyttö/maankäyttö jne.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Olisin itse voinut opiskella enemmän esim. johtamista tai strategista johtamista. Myös viestintä ja erilaiset vuorovaikutuksen työkalut ovat keskeinen osa työtä, joten niiden käyttöä olisi voinut olla enemmänkin koulutuksessani.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›