Plocka berättelser

ilma, lvi projektipäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter, lakeuden ilmastointi oy

Julkaistu 11.10.2023

Opiskelupaikkani Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
Muut opinnot x
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: ilmanvaihdon urakkalaskenta ja projektien toteutus. omien tuotteiden markkinointi ja myynti.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimiestaidot, johtaminen, Asiakaspalvelu,

Päädyin nykyiseen työhöni: olin jo ennen koulutusta alalla töissä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: automaation osaaminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: hankkikaa työkokemusta alalle ennen johtotehtäviä.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›