Plocka berättelser

Anne, erityisasiantuntija

Forskning eller produktutveckling, Työterveyslaitos

Julkaistu 22.1.2014

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot Sosiologia, Matkailun koulutusohjelma, Humanistiset ympäristöopinnot, Saamen ja muiden pohjoisten kansojen historia ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen liittyviä projekteja, toteutamme ne yhteistyössä yritysten kanssa, julkaisemme tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita projekteihin liittyen, haemme rahoitusta uusille projekteille...Työpäiväni on yleensä sekoitus projekteihin liittyvää kehittämistyötä, kirjoittamista ja viestintää.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, pitkäjänteisyys, vastuullisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni hakemalla rohkeasti avoinna ollutta kiinnostavaa työpaikkaa. Eli kyllä työtä voi vielä nykyään saada myös tällaisin "perinteisin" keinoin. Toki minulla oli jo työhistoriaa projektijohtamisesta yms. mutta varsinaisesta substanssista kuitenkin vain alustavat tiedot. Kannattaa siis hakea rohkeasti kiinnostavia paikkoja! Innostus voi korvata kokemuksen puutteen....

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Antropologian opinnoista on ollut ehdottomasti eniten hyötyä työssäni. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen, aidosti poikkitieteellinen työote, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, kulttuuristen rakenteiden ja merkitysten analysointitaito, tapa tuoda esille vaihtoehtoiset tavat käsittää maailma, kulttuurisen tiedon näkyväksi tekeminen, kohderyhmän äänen esiin nostaminen...Antropologia on ihmisten tiede, joka tuo muidenkin tieteiden kentälle uusia käsitteitä ja metodeja. Kenttätyön tekemisen taito ja holistisuus sekä se, että monitieteisyys on antropologeilla "verissä" ovat olleet minulle työssäni äärimmäisen arvokkaita asioita, päivittäisiä työkaluja.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa käydä maailmalla: tutustumassa antropologian opiskeluun muissa maissa, töissä muualla, avartamassa näköalaa. Ja hakea kiinnostavia tehtäviä! Usko omaan itseen ja innostus kantavat pitkälle.

Mera berättelser

Mi

verkostokoordinaattori

Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtävi… läs berättelsen >

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… läs berättelsen >

Kimmo

program manager

Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinont… läs berättelsen >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… läs berättelsen >

Tiina

Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja tois… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›