Plocka berättelser

Ville, it-projektipäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter, Helsingin yliopisto

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Joensuu universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Fysiikka
Muut opinnot matematiikka, kemia, kasvatustiede, filosofia
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu vaihtelevasti parista palaverista, viestinnästä ja itsenäisestä työskentelystä joko projektien tai ad hoc eteen tulevien ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. Jokainen päivä on hyvin erilainen. Joskus menen puhumaan seminaariin, joskus istun omassa työhuoneessa ja selvitän asioita. Kokonaisuus koostuu hyvinkin vaihtelevasta ja itseohjautuvasta kokoelmasta seuraavia tehtäviä: ongelmanratkaisua, projektijohtamista, teknologian arviointia, viestintää, ryhmätyötä, innovointia

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu, yhteistyötaidot, projektiosaaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain julkisessa haussa ollutta paikkaa. Aiemmin työskentelin yksityisellä sektorilla, mutta halusin enemmän ja mielenkiintoisempia haasteita yliopistosektorilta (ja palkka putosi samalla näkyvästi).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Varmaankin opinnoissa hyödyllisintä olivat fysiikan opiskelun mukanaan tuomat kokonaisuuksien hahmottaminen, ongelmanratkaisukyky ja uuden opiskelun tavat.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa olla laajakatseinen ja ajatella opiskeltavia asioita osaksi jotain kokonaisuutta. Olennainen asia on löytää asioista merkityksiä pelkkien hyötyjen lisäksi tai niiden sijaan.

Mera berättelser

L

product owner

Kehitämme mobiiliaplikaatiota GLS:n pakettiläheteille optimoimaan ja hallitsemaan paremmin heidän päivitt… läs berättelsen >

Ahma

suunnittelija

Suurimman osan ajasta perehdyn siihen mitä muut organisaation työntekijät ovat tehneet. Perehdyn Euroopan… läs berättelsen >

Tutkija

erikoistutkija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›