Plocka berättelser

Ulla,

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Kuopio universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ympäristötiede
Muut opinnot Ympäristöterveys
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämistä kouluissa, päiväkodeissa jne. , raporttien lukemista, tiedotteiden kirjoittamista, jatkotoimenpiteiden suunnittelua, kohdekäyntejä, tiedotustilaisuuksia...

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, elastiset hermot, asiantuntijuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toimin ensin tutkijana valtion tutkimuslaitoksessa 10v, väitöksen jälkeen konsulttina 4 v ja sen jälkeen nykyisessä tehtävässä. Halusin laajentaa näkökulmaani tutkimustyöstä kohti käytäntöä, tähän sopi alan konsulttityössä toimiminen. Konsulttityön jälkeen halusin viedä ns. työn kentälle, eli nykyisin toimin tilaajaorganisaatiossa, joka myös toteuttaa tutkimusten tulokset konkreettisesti rakennuksissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Mikrobiologia, rakennusfysiikka ja työhygienia asiantuntijuuden kannalta, käytännön työelämän kannalta viestintä- ja esiintymistaitojen opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelkaa niin paljon kuin voitte tiimityötaitoja, neuvottelutekniikkaa, viestintää (sekä kirjallista että sanallista), esiintymistaitoja, psykologian opinnoista olisi varmasti ollut hyötyä!!! Substanssiosaamista varmasti kaikilla opintosuuunnilla tulee muutenkin riittävästi.

Mera berättelser

Hr

lehtori

Tarja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›