Plocka berättelser

Tuija ,

Lednings- eller förmansuppgifter, Vantaan kaupunki

Julkaistu 8.3.2014

Opiskelupaikkani Kuopio universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Terveyshallintotiede
Muut opinnot Hoitotiede, hoitotyön johtaminen
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: -koska uusi yksikkö, niin " tulipalojen sammuttamista"
- kehittämistyötä
- perusjohtamistyötä
- henkilöstöjohtamista
- kokouksia
- valmisteluja arjen pyörimiseen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, ihmisten johtaminen, itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi)

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen toiminut maisteriopintojen aikana ja sen jälkeen kolmella eri työnantajalla. KYS( Kuopion yliopistollinen sairaala), A-klinikkasäätiö ja nyt Vantaan kaupunki. Kaikilla työnantajilla oli tarjota uuden yksikön perustamisen tai vanhan yksikön uudistamisen esimiestyötä, josta kiinnostuin.
Minä pidän erityisesti julkisen sektorin organisaatiosta ja rakenteesta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista opinnoista oli hyötyä erityisesti organisaatio-opinnoista, tiedonhausta ja talouteen liittyvistä opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa miettiä millaisessa organisaatiossa haluaa työskennellä.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›