Plocka berättelser

Malla,

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 2.6.2014

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ranskan kieli
Muut opinnot Yleinen historia, Yleinen valtio-oppi, Kehitysmaatutkimus, Espanjalainen filologia
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Sähköposteihin vastaamista, tiedottamista sähköisissä kanavissa, kokouksia, tiedonkeruuta, työtapojen kehittämistä, uuden ideointia

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen, tiimityötaidot, organisointi ja koordinointi

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin ollut työvoimatoimiston rahoittamassa työharjoittelussa saman työnantajan palveluksessa hieman eri yksikössä. Töiden loputtua olin säännöllisesti yhteydessä esimieheeni ja kerroin etsiväni töitä. Toisen yksikön esimies otti noin puolen vuoden kuluttua yhteyttä ja kutsui haastatteluun edellisen esimieheni suosituksesta. Haastattelussa sain ensin sijaisuuden ja myöhemmin minut vakinaistettiin nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnoista, atk-taidoista, joita opintoaikana sain, laajojen kokonaisuuksien hallinnasta, johon harjaantui yliopisto-opinnoissa, vaihto-opiskelukokemuksista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Humanisteja on paljon töissä korkeakoulujen hallinnossa. Harvalla heistä kuitenkaan on opintoja hallintotieteestä, johtamisesta tai kaupalliselta alalta, vaikka näistä aloista olisi hallinnon töissä paljon hyötyä ja niiden avulla uralla pääsisi etenemään paremmin. Vaikka olisikin palavasti kiinnostunut vain omasta humanistisesta tai yhteiskuntatieteellisestä opinalastaan, sivuaine jostain "tylsemmästä", voi olla iso apu työnhaussa. Atk-taidoille on myös paljon kysyntää kaikenlaisissa hallintotöissä. Näitä taitoja ehtii kartuttamaan vielä työelämässäkin, mutta kannattaa hyödyntää yliopistojen tarjonta, silloin kun opintoihin on vielä täysipäiväisesti aikaa.

Mera berättelser

C

asiakaspalvelija/asiantuntija

Neuvon asiakkaita ja autan heitä löytämään tietoa Euroopan unionista. Tuotan myös viestintää ja avustan t… läs berättelsen >

C

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Yhteydenottoa vapaaehtoisiin, toimintaan liittyvää viestintää, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, erilais… läs berättelsen >

Renata

Kaupallinen assistentti

Työskentelen kaupallisena assistenttina vienninedistämisorganisaatiossa. Saamme kyselyitä eri alojen yrit… läs berättelsen >

profileFetch

Edith

Tyypillistä työpäivää ei ole, mutta työviikko on aika samanlainen lukukauden aikana. Työtehtäviä on kolme… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›