Plocka berättelser

Mimmi,

Kommunikation och media

Julkaistu 11.7.2014

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Käännöstiede (ruotsi), Käännöstiede (suomi), Taidehistoria, Kirjallisuus
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä ja saatavien perimistä vanhoilta. Käännän pääasiassa asiatekstejä englannista ja ruotsista suomeen ja suomesta englantiin. Suurin osa asiakkaista on käännöstoimistoja, mutta suoriakin asiakkaita on. Asiakkaiden kanssa viestin useimmiten sähköpostitse, ja kiireisinä päivinä iso osa päivästä kuluukin sähköpostirumbaan.

Pyrin tekemään töitä vain toimistoaikoina, mutta töitä tehdään silloin, kun niitä on - usein myös öisin ja viikonloppuisin.

Työ on parhaimmillaan luovaa, haastavaa ja täynnä onnistumisen elämyksiä; pahimmillaan surkeiden lähdetekstien parsimista toiselle kielelle mahdottomassa aikataulussa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ammattitaito, yrittäjähenkisyys, joustavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin jo ennen valmistumista töissä käännöstoimistossa, mutta alan rakennemuutoksen myötä päädyin yrittäjäksi monen kollegani tavoin. Ehdin olla töissä jo useamman vuoden ajan ennen valmistumista.

Yrittäjän työ on täynnä riskejä, etenkin lapsiperheen äidille. Työtä tehdään silloin, kun sitä on. Yrittäjän sosiaaliturva on palkansaajaa surkeampi, eikä esimerkiksi pikkuflunssan takia voi jäädä sairauslomalle. Muutenkin yrittäjät lomailevat keskimäärin kaksi viikkoa vuodessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käännöstieteen opinnot, etenkin suomen kielen hallinta on ratkaisevaa. Ruotsin taitajista alalla on jopa pulaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hanki myös muuta osaamista ja tee varasuunnitelma. Suurin osa kääntäjistä toimii yrittäjinä, joten hanki etenkin liiketoimintaosaamista. Panosta erityisaloihin, ole aktiivinen, pyri kehittymään jatkuvasti, opettele neuvottelemaan hinnoista. Verkostoidu. Ja usko osaamisesi!

Alan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina huimasti, ja enää vain muutama opiskelukaveri elättää itsensä kääntäjänä. Hintakilpailu on kovaa, ja yksinyrittäjän neuvotteluasema heikko. Itsekin aion nyt hypätä hukkuvasta laivasta ja vaihtaa alaa.

Mera berättelser

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… läs berättelsen >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… läs berättelsen >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… läs berättelsen >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … läs berättelsen >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›