Plocka berättelser

Emma, koulutussuunnittelija

Utbildning

Julkaistu 2.12.2014

Opiskelupaikkani Humanistinen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK)
Muut opinnot Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Koostuu useista eri asioista ja vaihtelee. Paljon sosiaalista kanssakäymistä puhelimen, sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Suunnittelukokouksia, tapaamisia, matkustamista ja esillä oloa eri tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: joustavuus, kompromissien teko, ajanhallinta, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opinnäytetyön kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käytännön harjoittelusta, projektiopinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkostoitumistaidot, muutoksensietokyky ja motivaatio uuden oppimiseen ovat tärkeitä.

Mera berättelser

Raba

yksilövalmentaja

Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä… läs berättelsen >

Jusa

nuorisokodin ohjaaja

Lastenkodin tyypillisiä ohjaustehtäviä. Yhdessäoloa, paperihommia ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämistä… läs berättelsen >

Niilo

Yksilö- ja ryhmäohjaus; nuorten työttömien uravaihtoehtojen kartoittaminen, taitojen ja ominaisuuksien ar… läs berättelsen >

Ilithyia

kouluttaja

Tulevien koulutuspäivien suunnittelu, koulutuksien veto (luennointi, tehtävien anto, yritysvierailut ryhm… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›