Plocka berättelser

Erika,

Undervisning eller uppfostran, Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Julkaistu 29.4.2015

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Suomen kieli
Muut opinnot kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä, opettajan pedagogiset opinnot, psykologia, erityispedagogiikka, tiedotusoppi
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työtehtäviäni ovat suomen kielen opettaminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa alkeistasolta (A1) keskitasolle (B1). Vastuukouluttaja opettaa ryhmäänsä lähes päivittäin jopa 7 tuntia päivässä yli vuoden ajan - suunnittelussa on otettava huomioon monipuolisuus ja virikkeellisyys. Muita tehtäviäni ovat maahanmuuttajien ohjaaminen opintoihin, työelämään ja henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa sekä raportointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi teen satunnaisesti erilaisiin opetus- ja ohjausalaan liittyviin hankkeisiin kuuluvia työtehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen, oman työn johtaminen, omien työtehtävien suunnittelu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain paikkaa vain kesän ajaksi vielä opiskellessani. Ajattelin, että harvinaista löytää opetusalalta kesätöitä. Olin tehnyt aiemmin lyhyen iltatyöpätkän maahanmuuttajien suomen kielen opettajana, mikä kenties ohjasi valituksi tulemistani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Suomen kielen rakenteellisesta tuntemuksesta, opettajan pedagogisista opinnoista ja suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työ perustuu nykyisellään usein kilpailutukseen eri oppilaitosten välillä. Toistaiseksi kilpailuun tarvitaan kouluttajia, joilla on kaikki pätevyydet. Hyötyä on maisterin tutkinnosta (suomen kieli tyypillisin pääaine), suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnoista (60 op), opettajan pedagogisista opinnoista, opetuskokemuksesta sekä kaikesta työkokemuksesta (muut alat myös). Kilpailutuskriteerit voivat vaihdella alueellisesti paljonkin.

Rekrytointi tapahtuu usein verkostojen kautta ja kiireen sanelemana. Kannattaa tutustua alan ihmisiin, hakeutua harjoittelijaksi ja olla aktiivinen työnhaussa, vaikkei paikkoja olisi auki.

Juuri kilpailutuksesta ja hankalasta taloustilanteesta johtuen kilpailuttaja on viime vuosina painottanut yhä enemmän hintaa ja vähemmän laatua. Jos menettäisin työpaikkani kilpailutuksen vuoksi, harkitsisin tarkkaan mistä eduista olisin valmis tinkimään, jos uusi koulutuksen järjestäjä nipistäisi säästöt työntekijöidensä palkkapusseista tai työergonomiasta.

Mera berättelser

Elina

koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelijana olen tekemisissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Opettajien kanssa va… läs berättelsen >

Koo

työ- ja yksilövalmentaja

Yksilöohjauksessa autan asiakkaita löytämään seuraavan suunnan, eli teen urasuunnittelua heidän kanssaan.… läs berättelsen >

Katriina

freelancer

Testaan työkseni kielioppiohjelmaa, suunnittelen sen sisältöjä ja valvon laatua. Työskentelen freelancer-… läs berättelsen >

Johanna

viestintäasiantuntija

Kokouksia, suunnittelua eri tiimeissä/työryhmissä ja yksin, viestinnän käytännön toteutusta, mm. somepäiv… läs berättelsen >

Hanna

Tyypillisenä työpäivänäni opetan äidinkieltä maa- ja metsätalousalan sekä liiketalousalan opiskelijoille.… läs berättelsen >

Tare

development manager

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu lyhyemmän ja pidemmän aikavälin suunnittelua ja toteutusta: edellisen vii… läs berättelsen >

Nora

toimitussihteeri

Luen lehteen tulevia juttuja ja tarkistan, että tiedot pitävät paikkansa. Olen yhteydessä toimittajiin he… läs berättelsen >

Tiia

toimittaja

Tavallinen päivävuoro, jossa tehdään uutispäällikön ohjeistamia töitä tai päivystetään uutisia ja kirjoit… läs berättelsen >

Miia

suunnittelija

Työskentelen suunnittelijana projektissa, jossa valmistellaan verkkopalvelua. Työni liittyy pitkälti verk… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›