Plocka berättelser

Tupu, suunnittelijaopettaja

Undervisning eller uppfostran, Helsingin työväenopisto

Julkaistu 13.5.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kotitalous
Muut opinnot Käsityötiede
Valmistumisvuosi 1989

Tyypillinen työpäiväni: Toimistotyötä (esim. kurssiseuranta, yhteys tuntiopettajiin), projektien, tapahtumien ja opetuksen suunnittelua. Kokous ja omaa opetusta osa päivästä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, yhteistyötaidot: moniammatillisuus, oman alan tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin ollut päätoimessa aikuisopettajana muualla ja opettanut muutamaa kurssia työväenopistolla tuntiopettajana. Tiesin siis osittain mitä työtä haen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oikeastaan kaikkia - ammatillisia aineita, pedagogisia opintoja - ehkä eniten sitä, että opintojen aikana oppi ottamaan selvää, "tutkimaan" ja jäsentämään lukemaansa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee, harrasta ja opiskele asioita mitkä kiinnostavat sinua. Tee erilaisia töitä, hakeudu vapaaehtoistöihin tms. ulkomaille. Kohtaa erilaisia ihmisiä ja pyri olemaan avoin. Luota itseesi ja omaan persoonaasi.

Mera berättelser

Riitta

kotiäiti

Maija

kotitalouden lehtori

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien suunnitelusta, niiden pitämisestä ja siihen liittyvistä jälkit… läs berättelsen >

Kirsi

kotitalousopettaja

Opetan peruskoulun 7-9 luokkalaisille kotitaloutta. Kasvatan heitä olemaan ihmisiksi. läs berättelsen >

Mari

kotitalousopettaja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›