Plocka berättelser

Henna, opintoneuvoja

Undervisning eller uppfostran

Julkaistu 25.8.2016

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot erityispedagogiikka, psykologia, liiketoimintaosaaminen
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pitäminen ja niiden suunnittelu, opiskelunettisivujen päivitys yms.

Tyyppillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Työ on erittäin vaihtelevaa ja vuosisyklin mukaista. Syksyllä työllistävät enemmän uudet opiskelijat ja keväällä puolestaan työllistää enemmän opiskelijavalinnat sekä opiskelijatuutorointi. Pysyvää vuosisyklistä riippumatonta työtä on opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen sekä opiskelijoiden tapaaminen.

Tietenkin työhön kuuluu kaikenlaista muutakin, kuten kehittämistyötä, palavereita, yhteistyötä muiden opintoneuvojien kanssa yms.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaaminen, suunnittelu ja kehittäminen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Pitkä tarina lyhyesti: Olin valmistumisen jälkeen ensin kauan työttömänä (18 kk). Kävin työttömyysjakson ajan uraohjauksessa, jota kautta sain ensimmäisen työni samalla työnantajalla, mutta eri työtehtävissä. Kun olin ollut eri työtehtävissä hieman yli vuoden, nykyinen työtehtäväni tuli hakuun. Koska työ oli erittäin kiinnostava ja oikeastaan sitä mitä olen halunnutkin tehdä, hain kyseistä työtä, ja onneksi minut sitten valittiin tähän työhön.

Tämä kertomus voi vaikuttaa suoraviivaiselta ja onnekkaan sattumien kautta tapahtuneelta, mutta tuohon väliin mahtuu paljon erittäin intesiivistä työnhakua; lukuisia työhakemuksia ja muutamia haastatteluja, paljon pettymystä ja iso määrä ei-oota. Olen tehnyt paljon saavuttaakseni tämän pisteen ja tämän työn jossa nyt olen.

Eniten tähän työn saamiseen vaikutti: oma motivaatio ja halu, oikeat kontaktit sekä paljon työtä. Todennäköisesti en olisi tässä työssä myöskään ilman graduni aihetta, jolla oli suuri rooli ensimmäisen työtehtävän saannissa työnantajalla. Sen avulla olin jo aiemmin luonut kontaktia ensimmäiseen työpisteeseeni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koko kasvatustieteen koulutuksestani on ollut hyötyä tässä työssä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Luo kontakteja heti opiskelujen alusta. Hyödynnä kaikkia kontaktejasi, äläkä väheksy niistä mitään. Opiskele asioita jotka sinua kiinnostaa, mutta mieti opiskeluja myös työllisyyttä silmällä pitäen. Älä lannistu ensimmäisestä tai edes kymmenennestä eistä vaan jatka työnhakua.

Mera berättelser

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… läs berättelsen >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… läs berättelsen >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… läs berättelsen >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. läs berättelsen >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… läs berättelsen >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. läs berättelsen >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… läs berättelsen >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… läs berättelsen >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… läs berättelsen >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… läs berättelsen >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… läs berättelsen >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… läs berättelsen >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… läs berättelsen >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … läs berättelsen >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… läs berättelsen >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
läs berättelsen >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … läs berättelsen >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… läs berättelsen >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›