Plocka berättelser

Anu,

Kundservice/arbete med patienter, Oma toiminimi

Julkaistu 5.4.2017

Opiskelupaikkani Yrkeshögskolan Arcada
Pääaine tai koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK)
Muut opinnot Lymfaterapeutti (Vodder) 2016
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Asiakkainani on enimmäkseen ikäihmisiä, sillä työskentelen palvelutalossa. Maksan palvelutalolle vuokraa työhuoneestani ja palvelutalo hyötyy minusta niin, että monipuolistan heidän palvelutarjontaansa sekä teen yhteistyötä esim. hoitajien kanssa. Ohjaan liikkumis-
ja toimintakykyä ylläpitävää terapeuttista harjoittelua sekä teen manuaalista terapiaa esim. kivun hoitoon. Hoidan myös turvotuksia lymfaterapian keinoin (manuaalinen lymfaterapia, lääkinnälliset kompressiotuotteet).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakkaan tarpeiden kartoittaminen, valmennus- ja ohjaustaidot, manuaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain Suomen fysioterapeuttien nettisivuilla näkemäni ilmoituksen perusteella paikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Anatomian ja fysiologian tuntemus ovat olennaisia opiskeluissa hankittuja tietoja. Sosiaaliset taidot ovat kuitenkin tärkeimmät onnistuneen asiakastyön edellytykset, jotka karttuvat kaiken elämän myötä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Olen työssäni hyötynyt kaikista eniten omien kuuntelutaitojeni kehittämisestä, ja toiseksi eniten monenlaisiin idea- ja täydennyskoulutuspäiviin osallistumisesta ja näissä opittujen asioiden kriittisestä tarkastelusta.

Mera berättelser

Essi

fysioterapeutti

Toimin ikääntyneiden fysioterapeuttina. Pidän ryhmäjumppia eri palvelukodeissa ja yksilöterapiaa ikääntyn… läs berättelsen >

Betelgeuze

fysioterapeutti

Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen … läs berättelsen >

*

sovelluskehittäjä

Työ on toimistotyötä. Rakennan järjestelmään uutta sisältöä tai muokkaan olemassaolevaa paremmin asiakaso… läs berättelsen >

Mamma

fysioterapeutti

Asiakaskuntani on vaihtelevaa. Enimmäkseen neurologisia asiakkaita (aivovammaiset, kehitysvammaiset, taud… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›