Plocka berättelser

Avokado, automaatioinsinööri

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 15.10.2019

Opiskelupaikkani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Energiatekniikka
Muut opinnot Automaatio- ja prosessitekniikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä koostuu teknisten dokumenttien suunnittelusta, piirtämisestä/päivittämisestä, asiakkaiden kanssa kanssakäymistä f2f sekä sähköpostien ja virtuaalipalaverien avulla, ERP/MRP järjestelmien käyttöä. Järjestelmäsuunnittelua ja erinäisiä selvityksiä joutuu myös aika ajoin tekemään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteisuus, tietojärjestelmien ymmärrys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aikaisemmasta työpaikasta tutut spottasivat ja palkkasivat. Tiesivät siis mitä saavat, ei ollut sika säkissä, minä vain.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: CAD, työvälineohjelmat

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hankkikaa työkokemusta, vaikkei olisikaan omaa alaa tai vastavalmistuneille insinöörin töitä tarjolla. Panostakaa opiskelussa perusasioihin: matematiikka, fysiikka. Asettakaa tavoitteita; kaikista kursseista ei tarvitse saada parhaita arvosanoja. Selvittäkää itsellenne, mitä haluatte tehdä työksenne, ja keskittykää opiskeluissa siihen liittyviin oleellisiin asioihin. Työpaikalla erikoistutaan ja perehdytään, asenne ratkaisee todella paljon.

Mera berättelser

Sanni

lujuuslaskija tai design engineer

Voimalaitossuunnitteluun liittyvää, lujuus- ja prosessilaskentaa, sekä teknisten piirrustusten tekoa. Eri… läs berättelsen >

Antti

Intraday Trader

Työtehtäväni on yksiselitteisesti käydä kauppaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Käytännössä työssä suu… läs berättelsen >

Kerttu

Tyypillinen työpäiväni koostuu useista eri osista, jotka limittyvät toisiinsa eri projektivaiheissa. Usei… läs berättelsen >

Energiainsinööri

suunnitteluinsinööri

Projektien kanssa toimitaan, teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa, työmaakäyntejä, jon… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›