Plocka berättelser

M,

Lednings- eller förmansuppgifter, Ekvalita

Publicerat 9.4.2013

Utbildningsinstitution Helsingfors universitet
Huvudämne eller utbildningsprogram Naistutkimus
Övriga studier Filosofi
Utexamineringsår 2006

En vanlig dag på mitt jobb: Att arbeta som konsult betyder att ingen dag är sig lik. Dagen beroende av kundernas behov och därefter formas dagen. Eftersom Ekvalitas kunder kommer från alla sektorer så kan det handla om att sätta sig in i textilindustrins jämställdhetsplan, att skräddarsy som en workshop för en föräldrakväll, planera en föreläsning för en ledarskapsutbildning eller skapa en utbildning för en medarbetarträff. En dag kan också handla om att jag skriver på ett material, formulerar en kortare text för en publikation eller kommenterar en likabehandlings- och jämställdhetsplan. Media tar också ofta kontakt för kommentarer i dagsaktuella frågor, så plötsligt sitter jag i en taxi på väg ut till Böle. Min arbetsdag kan också börja i ett tåg på väg till en utbildning i Österbotten eller till en konferens i Rovaniemi, men också på en flygplats till eller från ett av de europeiska nätverk Ekvalita är en del av eller inspirationsresor till Sverige.

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: att lyssna på kunden, både det som den säger och inte säger, lekfullhet i utformande av innovativa metoder och arbetsverktyg, omforma teori till praktik,

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Jag började som egen företagare och grundade två år senare företaget Ekvalita tillsammans med en gamla studievän. Det handlade om en önskan att arbeta på mina egna villkor och att få koncentrera mig att arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor, och att inte ha dessa frågor som en sidogrej.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Studierna har gett mig en stadig teoretisk bakgrund, gett mig möjlighet att delta i undervisning som bestått av olika alternativa pedagogiska metoder där jag lärt mig om hur kunskap kan omsättas, kritiseras och skapas. Jag vill också lyfta fram erfarenheterna från studentkåren och föreningslivet. Mötesteknik, kårval, insikt i styrelsearbete och organiserande av olika aktiviteter varit viktiga färdigheter i arbetslivet.

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Satsa på din egen grej, bli bra på det! Det kan ta tid att hitta, men då kommer du arbeta passionerat, vilket frigör innovativitet och problemlösning i helt annan grad.

Ta en kurs i redovisning och en i ledarskap eftersom egen företagande, projekthantering och ledarskapsuppgifter kräver dessa kunskaper hos dig - förr eller senare.

Underskatta inte studentlivet - om du upplever det begränsande eller svårt - skapa egna rum och utforska tillsammans med andra olika sätt att organisera aktiviteter som stöder just era intressen.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›