Plocka berättelser

Ola, opinto-ohjaaja

Undervisning eller uppfostran, Uusimaa

Julkaistu 6.1.2020

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Uskontotiede
Muut opinnot filosofia, kasvatustiede, erityispedagogiikka, opinto-ohjaajaopinnot (jyu)
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Henkilökohtaista ohjausta tutkinnon pakollisten sekä valinnaisten opintojen suorittamiseen; ohjauksen tunteja opintonsa aloittaneille, valinnaisten valintavaiheessa ja opintojen päättövaiheessa; osaamisen tunnustamiseen ja opintojen yksilölliseen järjestämiseen liittyvät työt; yhteishaun hallinnointia, haastattelujen, kielikokeiden ym. organisointi; hakuneuvontaa ja -ohjausta; sähköposti- ja puhelinkyselyihin ja moninaisiin viesteihin vastaamista; nettisivujen infomateriaalin tietojen päivittämistä, jatkuvan haun systeemin hallinnointi; haastattelujen, kielikokeiden ym. organisointi; jatko-opintoinfot ja ohjausta.

Työviikkoon sisältyy yhteistyötä monien tahojen kanssa, opintojen seurantakokouksia ja opinnoissa jälkeen jääneiden ja keskeyttämisuhan alla olevien tukemista ja huoltajien kanssa kokoustamista yhdessä muiden opiskelijaa tukevien ammattilaisten kanssa. Verkostotyö kytkee toisen asteen opinto-ohjaajan perusopetukseen ja korkea-asteen koulutukseen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön, nuorten työpajoille, etsivään nuorisotyöhön ja moniin projekteihin. Oppilaitoksen arjessa ei työpäivinä ehdi pitkästyä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, palveluhalukkuus, "lehmän hermot ja norsun muisti",

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelemaan hakeuduin kiinnostuksesta tieteellistä uskonnontutkimusta ja filosofiaa kohtaan. Opintojen aikana elämäntilanteeni muuttui (perhe) ja piti alkaa miettiä toimeentuloa ja perheen elättämistä. Opiskelun ohella toimin opettajana, sijaistin ja tein erilaisia muita pätkätöitä ja sitä kautta tuli näkemystä, mihin käytännön ammattiin kulttuurintutkijan koulutuksella voisi suuntautua. Eri kulttuureista tulevien kohtaaminen on opinto-ohjaajan työn arkea ja koulutus on antanut tähän valmiuksia, mutta nykyisen ammattini edellyttämät valmiudet ja pätevyyden olen hankkinut suorittamalla erillisen opinto-ohjaajan koulutuksen (JYU) sekä erityisopettajakoulutuksen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Uskontotieteen tai filosofian opinnot eivät ole välttämättömiä nykyiseen ammattiini, mutta kulttuuriantropologian sivistävä vaikutus toivoakseni näkyy työssäni niin suomalaisesta kuin lukuisista muistakin kulttuureista tulevien nuorten ja aikuisten kohtaamisessa työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sivuaineista ja mahdollisesti muusta osaamisesta ja kiinnostuksesta voi kasata "paketin", jonka avulla voi työllistyä kiinnostaviin tehtäviin. Tietojenkäsittelyn osaamisesta on hyötyä opiskelijalle ja työelämässä yleensä mutta erityisesti siitä on hyötyä tutkijan uralla.

Mera berättelser

TaasYksiTeologi

toimistoassistentti

Työpäiväni koostuu toimiston (IT-)ongelmien ratkaisusta ja enimmäkseen itsenäisten projektien parissa työ… läs berättelsen >

Peter

päällikkö

Tyypillinen työpäivä on täynnä palavereja oman tiimin, verkostojen tai työryhmien kanssa. Muu aika kuluu … läs berättelsen >

Karo

Teen kahta työtä: kotoa käsin itsensätyöllistämisajatuksella raportointia toimeksiannoista ja museo-oppaa… läs berättelsen >

Aiska

suunnittelija

Kurssien suunnittelua ja hallintoa, kokousten valmistelua ja kokouksia, erilaisten tapahtumien järjestämi… läs berättelsen >

Kirjastotäti

kirjastovirkailija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›