Plocka berättelser

Paula, myyntipäällikkö

Marknadsföring och försäljning

Julkaistu 28.1.2020

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Markkinointi
Muut opinnot Johtaminen
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu kommunikoinnista asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa, tarjousten ja esitysten tekemisestä sekä projekteista. Vaikka opiskelin markkinointia pääaineena, ajauduin kuitenkin tekemään töitä logistiikan, oston ja nyt myynnin parissa. Bisneselämässä on paljon mahdollisuuksia hyödyntää omia vahvuuksiaan pääaineesta riippumatta.

Olen työskennellyt kansainvälisissä yrityksissä ja päässyt kiertämään maailmaa tuotteiden perässä. Työskentelen Suomessakin suurten yritysten kanssa. Työni parhaita puolia onkin juuri työskentely erilaisten ihmisten kanssa ja vaativien projektien parissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, rohkeus, muutoskyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin logistiikan parissa, ja muutaman vuoden kuluttua halusin nähdä muutakin kuin hankintaa, logistiikkaa ja ostoa, joten siirryin myynnin pariin. Olen myös tehnyt laajasti projekteja esimerkiksi uusien järjestelmien parissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä opinnoista on ehdottomasti ollut siinä, miten laajasti tietoa pystyy käsittelemään. Esimies- ja johtotasolla täytyy pystyä hahmottamaan "big picture" eli ajattelemaan laajasti koko yrityksen asioita, laatimaan strategiaa ja katsomaan tulevaisuuteen. Tiedonhaku, nopea käsittely ja soveltaminen ovat tärkeitä taitoja.

Yliopistokoulutuksen aikana, varsinkaan nuorena ja kokemattomana, osa opittavista asioista saattaa tuntua epärelevanteilta, mutta koulutuksen tärkein anti onkin oppia hahmottamaan asioita ja etsiä lisätietoa tarvittaessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minusta tärkeintä on tutkiskella itseään ja vahvuuksiaan ja valita työtehtävät sen mukaan. Kauppatieteiden opiskelu antaa hyvät eväät monenlaiseen työhön, on se sitten numeroiden parissa, markkinoinnissa, yleisjohdossa tai tukitoiminnoissa. Ekonomina vain taivas on rajana niin etenemisen kuin tehtävien suhteen.

Mera berättelser

Sara

viestintäassistentti

Päivä koostuu pienistä palasista ja hommat vaihtelevat paljon. Päivän aikana mm. teen graafista materiaal… läs berättelsen >

Nainen 42v

yritysasiamies

Anna

toimitusjohtaja

Päiväni koostuu yrityksen toiminnan moniuloitteisesta ylläpitämisestä. Yksikään työpäivä ei ole koskaan s… läs berättelsen >

Ona

Tyypillinen työpäiväni koostuu monimuotoisista tehtävistä. Suunnittelen erilaisia kampanjoita ja vastaan … läs berättelsen >

Kerttu

marketing specialist

Luen sähköpostin aamulla, istun palavereissa, teen koneellani töitä. Käyn tuotekehityksen viikkopalaveris… läs berättelsen >

A

Enimmäkseen kierrän yrityksissä keräämässä tietoa siitä, mitä nuorilta työnhakijoilta odotetaan ja mitä h… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›