Plocka berättelser

Uraohjauspsykologi,

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 25.5.2020

Pääaine tai koulutusohjelma Psykologia
Muut opinnot Kasvatustieteet, nuorisotyö
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni sisältää asiakkaiden ohjausta kasvotusten, puhelimitse ja verkossa eri kanavia käyttäen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu, kirjoittaminen ja muut viestintätaidot, työelämän ja koulutusvaihtoehtojen tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni hakemalla avoinna olevaa paikkaa pian valmistumiseni jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä opintoja, ymmärrystä ihmisestä laajasti (kehityspsykologia, motivaatio, asenteet, mielenterveys) sekä myös kasvatustieteen opinnoista on ollut hyötyä esimerkiksi ryhmien kanssa työskennellessä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uraohjauksen ja ammatinvalinnan psykologin työssä kaikesta mahdollisesta työelämäkokemuksesta on hyötyä. Kokeile siis erilaisia kesä- ja sivutyömahdollisuuksia psykologin opintojen aikana. Jos sinua kiinnostavat yhteiskunnalliset, koulutukseen ja työelämään liittyvät kysymykset, ammatinvalinnan ja uraohjauksen parissa työskentely voisi hyvinkin olla juttusi.

Mera berättelser

x

early stage researcher (phd student)

Scientific research, data analysis, academic writing, and planning teaching läs berättelsen >

J

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te… läs berättelsen >

Orvokki

professori

Työ on erittäin vaihtelevaa ja koostuu mm. tutkimusasetelmien suunnittelemisesta, tutkimusaineiston analy… läs berättelsen >

Terhi

Tyypillisin työpäiväni koostuu pitkäaikaista kipua kantavien potilaiden ja kuntoutujien yksilöajoista. To… läs berättelsen >

Tuulia

perheneuvolapsykologi

asiakastyö lapsiperheiden parissa
- perheen tuen tarpeen arviointi
- psykologiset tutkimukset
- terapi…
läs berättelsen >

Psykologi

psykologi

Tapaan murrosikäisiä nuoria ja heidän vanhempiaan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisilla. Tapaamiset ova… läs berättelsen >

Heli

työterveyspsykologi

Heltti on työterveysalaa ravistava kasvuyritys, jonka mottona on "Always challenge the old way". Näin oll… läs berättelsen >

Tuuli

psykologi

Keskustelen keskimäärin kolmen asiakkaan kanssa päivittäin. Yhden tapaamisen kesto on 45-60 minuuttia, ja… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›