Plocka berättelser

S, asiantuntija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Julkaistu 23.11.2020

Opiskelupaikkani Lapin ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, muu tai tuntematon ala
Muut opinnot juridiikka
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Teen autoveropäätöksia, vastaan kansalaisten kysymyksiin autoverotukseen liittyen, teen yhteistyötä eri viranomaisten, kuten verohallinnon, tullin ja poliisin kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yksin ja yhdessä toimiminen, kyky toimia itsenäisesti, kommunikaatiotaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni syventävän työharjoittelun kautta. Olen vaihtanut työtehtäviä, mutta substanssi on sama.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Juridiikan opinnoista kuten insolvenssioikeudesta ja hallinto-oikeudesta sekä julkishallinnosta

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ole rohkeasti oma itsesi, ja muista hankalana aikana, että onneksi tämä on vain työtä.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›