Plocka berättelser

JP, ylitarkastaja

Juridiskt arbete

Julkaistu 24.11.2020

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Julkisoikeus
Muut opinnot Politiikan tutkimus, kauppatieteet
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Hyvien etätyömahdollisuuksien takia työ valtaosin etätyötä, mutta koronaepidemian aikana luonnollisesti lähes täysin etätyötä. Päivittäinen työ koostuu pääasiassa esittelijänä toimimisesta, päätösten tekemisestä sekä muista asiantuntijatehtävistä. Työ sisältää jonkin verran kokouksia, koulutuksiin osallistumista ja yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ on erittäin itsenäistä ja tehtävässä korostuu vastuullisuus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lainopillinen tietämys, kirjoittaminen ja muut viestintätaidot, Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin tehtävään, kun hain rohkeasti sellaista virkaa, jossa halusin työskennellä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnot: Kielistä erityisesti englanti, mutta myös ruotsin kielen taitoa on päässyt työssä hyödyntämään. Muiden kielten auttavakin kielitaito on hyödyksi. Erityinen tarve kyvylle tuottaa suomen kielellä kirjallista tekstiä. Kansainvälistymisopinnoista on ollut hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mene vaihtoon. Kokeile vapaavalintaisten kielikurssien avulla harvinaisempiakin kieliä. Panosta myös sivuaineiden opiskeluun, älä keskity pelkkään pääaineeseen. Panosta paljon harjoittelupaikan valitsemiseen ja sen hankintaan. Tampereen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus, ota siitä kaikki ilo irti ja opiskele vähimmäisvaatimuksien yli, jos opiskelutaidot riittävät. Opiskeluaikana kannattaa olla aktiivinen myös yliopistomaailman ulkopuolella. Hae valmistumisen jälkeen rohkeasti tehtäviä, joihin haluat.

Mera berättelser

Sanna

ylitarkastaja

Työ on hallinnollisten päätösten (turvapaikkapäätökset) tekoa ja turvapaikkapuhuttelujen pitämistä. Jokai… läs berättelsen >

Pia

hallintojohtaja

Tyypillistä työpäivää ei ole, tehtävät ja asiat vaihtuu ja elää. Suuntaa antavan vuosikellon mukaan kuite… läs berättelsen >

Maija

hallintopäällikkö

Aluksi luen sähköpostin. Sieltä tulee monenlaisia tehtäviä tai tiedoksi toimitettuja asioita. Jotkut sähk… läs berättelsen >

Anna-Mari

suunnittelija

Päivä koostuu projektien hallintoon liittyvistä tehtävistä, yhteistyötapaamisista sekä sopimusten ja muid… läs berättelsen >

Minna

ylitarkastaja

Holhousasioiden (edunvalvojan määrääminen ja lupa-asiat) valmistelu ja esittely sekä osaksi myös ratkaise… läs berättelsen >

Elisa

tarkastaja

Työpaikkatarkastus, sen ennakkotyöt ja jälkityöt (raportointi ja tarkastuskertomuksen laadinta) tai puhel… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›