Plocka berättelser

Linnea, direktör

Lednings- eller förmansuppgifter

Publicerat 4.3.2021

Utbildningsinstitution Helsingfors universitet
Huvudämne eller utbildningsprogram
Övriga studier nordisk litteratur, film- och tv-forskning, psykologi, politisk historia
Utexamineringsår 2003

En vanlig dag på mitt jobb: Planeringsmöten med personal och samarbetspartners, strategiskt arbete, ställningstaganden och rapportering, intervjuer och artikelförfattande för interna och externa publikationer, och under kvällen en föreställning.

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, expertkunnande

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Efter doktorandstudier, frilansuppdrag som kritiker och praktisk arbetserfarenhet inom branschen.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Studierna som helhet: både bred sakkännedom, förmåga att arbeta självständighet, analytiskt tänkande, tillämpning av kunskap, förmåga att hantera helheter, projekthantering, och mycket mer.

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: En bred arbetserfarenhet ger en bred insyn, men tappa inte fokuset - från hur många olika positioner kan du jobba på ett eller annat sätt med samma sak? Tacka alltid ja till de erbjudanden som kommer för att samla erfarenhet, men lär dig också senare säga nej för att ha tid att utföra de arbeten du har väl. Ta dig an uppdrag och arbeten som alltid känns lite för svåra, så lär du dig snabbt nya färdigheter.

Mera berättelser

suunnittelija

tiedonhallinnan ja viestinnän suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… läs berättelsen >

S

early stage researcher. phd candidate

Kirsi

eläinlääkäri

Potilastyötä 8-12h vuorosta riippuen, yleensä aina ylitöitä. Päivät pääosin hyvin kiireisiä, ajanvarausty… läs berättelsen >

kaisa

technical writer

Teknisen dokumentaation kirjoittamista ja tekstien katselmointia. Ohjelmistoihin tutustumista ja niiden o… läs berättelsen >

kouluttaja

kotoutumiskouluttaja

Tyypillinen päiväni koostuu selkeästi rytmitetystä opetuksesta taukoineen. Opetan verkossa ja lähiopetuks… läs berättelsen >

ohjaaja

uraohjaaja

Suunnittelen ja toteutan opiskelijoille työnhaun ja urasuunnittelun tukea, teen henkilökohtaisia uraohjau… läs berättelsen >

A

usability specialist

Benchmarking, designing prototype and visual materials, documenting process and writing reports, reading … läs berättelsen >

tarkastaja

Palotarkastaja

Tehtäviini kuuluu määräaikaiset palotarkastukset, rakennuslupalausunnot, yhteistyö muiden viranomaisten k… läs berättelsen >

Siistijä

siivooja

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

riskia

riskianalyytikko

Työpäivien sisältö vaihtelee. Työhön kuuluu mm. raportointia ja analysointia, palavereihin osallistumista… läs berättelsen >

ilma

lvi projektipäällikkö

ilmanvaihdon urakkalaskenta ja projektien toteutus. omien tuotteiden markkinointi ja myynti. läs berättelsen >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… läs berättelsen >

kemi

utvecklingsingenjör

M

osastonhoitaja

Virka työaika (7-15 välillä pääosin ). Arkityö, viikonloput ja juhlapyhät vapaat. läs berättelsen >

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… läs berättelsen >

Katu

Coordinator: Grants Management

Coordinator: Grants Management and Resource Mobilisation, University of Namibia
Coordinates grants and p…
läs berättelsen >

Etnologisti

user experience designer

Kandi

talent acquisition specialist

Lamme

asiantuntija

Palavereja, sähköposteja, koulutusten suunnittelua ja pitämistä sekä suunnittelua ja ideointia läs berättelsen >

E

Application technologist

I work on product development and recipe development projects. I spend a lot of time either researching a… läs berättelsen >

vuori

amanuenssi

Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus… läs berättelsen >

Oikeudetar

Teen vaativia tuloverotuksen valvontatehtäviä ja toimin virkailijoiden tukena verotuksen aineellisissa ky… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›