Plocka berättelser

L.E., asiantuntija

Konsultverksamhet

Julkaistu 29.3.2021

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Luokanopettajakoulutus
Muut opinnot Psykologia, sosiologia, viestintä
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Työhöni nuorena asiantuntijana konsulttitalossa koulutusalalla sisältyy mm. tarjousvalmistelua, rekrytointia sekä yhteydenpitoa sidosryhmien, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseohjautuvuus, oman alan tuntemus, rohkeus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön avoimen hakemuksen kautta aluksi harjoitteluun, jonka jälkeen työsopimusta jatkettiin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedonhakutaidot, ymmärrys koulutusjärjestelmistä

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Lähde rohkeasti etsimään erilaisia uravaihtoehtoja ja muovaa tutkintoasi oman näköiseksi.

Mera berättelser

Juha

oppilaanohjauksen lehtori

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu luokkaohjaustunteja yläkoulun 7-9 luokkalaisille, yksilöohjausta, hallint… läs berättelsen >

Markus

koulutussuunnittelija

Opetussuunnitelman kehittämistyötä, koulutusten järjestämistä, kokousten valmistelua ja opintojaksojen pe… läs berättelsen >

Opo, luokanopettaja

opinto-ohjaaja

Minulla on joustavat työajat. Annan pääosin yksilöohjausta. Työskentelen noin 6-7 tuntia päivässä - esime… läs berättelsen >

Hannele

luokanopettaja, aineenopettaja

Luokanopettajana olen saanut itse vaikuttaa siihen, mitä luokka-astetta kulloinkin opetan. Välillä olen o… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›