Plocka berättelser

Jonne, lupa-asiantuntija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 10.4.2021

Opiskelupaikkani Hämeen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), liikenneala
Muut opinnot Ei sivuaineita
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Pääasiassa työpäivieni sisältöä on tienpidon lupa-asioiden käsittely hakemuksesta lupapäätökseksi. Lupakäsittelyyn kuuluu hakemuksen tietojen ja tarvittavien taustatietojen tarkistaminen, tarvittavien lisäselvitysten hankkiminen, tehtävän työn ja sen vaatiman tilan ja työalueen selvittäminen (tässä vaaditaan ymmärrystä eri työtavoista ja -koneista) ja lopulta työn sovittaminen tiealueelle siten, että se ei haittaa tarpeettomasti tienpitoa eikä vaaranna liikennettä. Lisäksi tehtäviini kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja kyselyihin vastaamista sekä lupakäsittelyjärjestelmän kehitystyötä (tässä pitää osata ymmärtää käyttäjien tarpeita).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, kokonaisuuksien hallinta, Ohjeiden soveltaminen käytäntöön

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain työpaikalle kesätyöhön toisen opiskeluvuoden jälkeen muiden paikkojen joukossa tietämättä kunnolla mitä ELY-keskus tekee. Opinnoissa oli toki vähän esitelty ELY-keskuksen toimintaa, mutta aloitin silti kesätyöni melkoisen ummikkona.

Kesätöiden jälkeen ilmaisin kiinnostukseni osa-aikatyöhön samassa paikassa, ja noin puoli vuotta kesätöiden jälkeen aloitinkin työskentelemään kaksi päivää viikosta opintojen ohella. Valmistumiseni aikoihin ELY-keskuksessa avautui lupa-asiantuntijan sijaisuus, jota hain ja johon pääsin, ja olen tämän sijaisuuden aloittamisesta saakka ollut yhtäjaksoisesti tässä työssä, nykyään vakituisessa virassa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työssä vaaditaan laajaa ymmärrystä liikenteen eri käyttäjäryhmien tarpeista, ja näistä aiheista olikin laajasti opintoja. Tästä on ollut merkittävä hyöty.

Office-ohjelmien sujuva käyttö on yksi tärkeimmistä edellytyksistä työssä pärjäämiseksi. Sujuva ja selkeä kielenkäyttö sekä päätöksissä että viestinnässä asiakkaiden kanssa on myös hyvin tärkeää. Kielitaitoa pääsee myös käyttämään, erityisesti ruotsin kieltä mutta myös englantia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tienrakennustekniikan opintoja olisin varsinkin työn alkuvaiheissa tarvinnut enemmän, jotta olisin paremmin ymmärtänyt asiakkaiden tarpeita ja niiden sovittamista tieympäristöön. Olen kuitenkin työssä olemisen myötä oppinut huomattavasti myös tien rakentamisesta ja kunnossapitoasioista. Liikenteen ympäristöasiat ovat nykyään jatkuvasti esillä, ja näistä olisi jo opiskeluaikana voinut hankkia lisää tietoutta.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›