Plocka berättelser

Silja, tiimipäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 17.8.2021

Opiskelupaikkani Tammerfors tekniska universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Logistiikka
Muut opinnot teollisuustalous, hypermedia
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu kokouksista, sähköpostien kirjoittamisesta. Välillä käyn maastokäynnillä suunnittelu- tai rakentamiskohteissa. Työskentelen liikenne- ja katusuunnittelualalla. Tiiminpäällikön työni ohella, joka on mm. tiimiläisteni kanssa yhteyden pitoa, heidän kysymyksiinsä vastaamista ja heidän kanssaan heidän suunnitteluratkaisujensa pohtimista, toimin itse projektipäällikkönä; johdan katusuunnitteluhankkeita.

Katusuunnittelun projektipäällikön tehtävässä vedän suunnittelukokouksia, ohjaan suunnittelua haluttuun suuntaan, teen konsulttitöiden tilauksia (itse suunnittelutyön tekee konsultti ja me kaupungilla toimimme suunnitteluhankkeiden tilaajina), tarkastan suunnitelmia yksin tai kollegan kanssa, pohdin ja selvittelen että mitkä ratkaisut ovat parhaita juuri kyseiseen kohteeseen. Lisäksi työhöni kuuluu asukasvuorovaikutusta muun muassa palautteisiin vastaamisen, asukastilaisuuksien ja maastokatselmusten muodossa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: viestintä- ja vuorovaikutustaidot, järjestelmällisyys, paineensietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen työskennellyt saman työnantajan palveluksessa nyt kolmessa eri tehtävässä. Kun nykyinen työni tuli julkiseen hakuun, työskentelin samassa yksikössä ja sain sitä kautta tietää tiimipäällikön paikasta. Hain sitä, pääsin haastatteluun ja sain työpaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Liikennejärjestelmien suunnitteluun liittyvistä opinnoista on ollut eniten hyötyä. Myös esiintymiskursseista on ollut hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Itse opiskelin tietojohtamisen koulutusohjelmassa, mutta olen päätynyt liikennesuunnitteluopintojeni kautta infrasuunnittelualalle. Infra-alaa (esim. katusuunnittelu, rakentaminen, infra-ala) en ole opiskellut lainkaan ja pidin tätä etenkin aiemmin todella isona miinuksena. Olen oppinut nykyisen työni oikeastaan enimmäkseen työssä oppimalla. Toki diplomi-insinöörin koulutus liikennealalta (vaikka pääaineeni nimi olikin virallisesti logistiikka ja sivuaineet käytännössä minulle ihan turhia: hypermedia ja teollisuustalous) on ollut eduksi ja sen avulla olen rakentamis- ja infra-alalle ajautunut, mutta varsinaisesti rakennusalaa en ole opiskellut, toisin kuin monet kollegani. Diplomityöni tein Ratahallintokeskukseen rautatieliikenteestä, mutta sen jälkeen en ole rautatieliikenteen parissa työskennellyt.

Vaikka en opintojeni aikana, etenkään alkuvaiheessa vielä yhtään tiennyt, mikä minua kiinnostaa tai mitä haluan työkseni tehdä, elämä on kuitenkin vienyt mielestäni oikeaan suuntaan. Monesti pohdin alan vaihtoa opiskeluaikana, mutta sain kuin sainkin valmistuttua diplomi-insinööriksi. Päätin, että se on todella hyvä tutkinto ja siitä on hyvä ponnistaa erilaisille aloille. Työni on monipuolista ja antoisaa, toki myös haastavaa. Nyt jos opiskelisin (insinöörialaa), lukisin rakennustekniikan ja esim. infrasuunnittelun ja tietomallintamisen kursseja. Alun perin opiskelin tietotekniikan koulutusohjelmassa ja se ei ollut lainkaan minun juttuni. Oli aika suuri työ saada vaihdettua koulutusohjelmaa ja osastoa, mutta lopulta sekin onnistui ahkeralla opiskelulla.

Kävin kaksi kertaa opiskelijavaihdossa ulkomailla, ja vaikka niistä ei opintojeni kannalta suurta hyötyä ollutkaan, kehitin niissä muun muassa englannin kieltä ja viestintä- ja verkostoitumistaitojani, jotka ovat todella tärkeitä työelämässä. Tutustuin uusiin ihmisiin joista osa on vieläkin ystäviäni 15 vuoden jälkeen. Joten rohkaisen vahvasti lähtemään vaihtoon opiskeluaikana.

Mera berättelser

Hnf

palvelupäällikkö

Johdan IT-palvelutalossa tiimiä omissa asiakkuuksissani ja koordinoin heidän tehtäviään. Teen asiakasrapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›