Plocka berättelser

Leinikki, projektisuunnittelija

Kontorsuppgifter, yliopisto

Julkaistu 1.10.2021

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Oikeustiede
Muut opinnot Sosiologia, viron kieli ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen laajassa tutkimushankkeessa koordinaattorina. Työhöni kuuluu hankebyrokratiaa, sähköpostiin vastaamista, nettisivujen ja hankkeen somekanavien päivittämistä, hankkeen tilaisuuksien suunnittelua ja järjestelyä, hankkeen kokousten järjestelyt ja sihteeritehtävät, yhteydenpitoa hankkeen tutkijoihin ja sidosryhmiin sekä jonkin verran itse tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, tiimityö, tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin opintojen aikana tutkimusavustajana yliopistolla, ja valmistuttuani siirryin joustavasti samassa yksikössä juuri alkavaan tutkimushankkeeseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Menetelmäopinnoista ja gradun teosta on ollut suurta hyötyä, ne ovat harjaannuttaneet aineistojen ja tiedonhankinnassa, analyysissä ja tieteellisessä kirjoittamisessa. Lisäksi sosiologian ja kriminologian opinnot ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskuntaa ja sen rakenteita, mikä on työssäni tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos nyt tekisin jotain toisin, pyrkisin opiskelemaan mahdollisimman paljon menetelmiä, myös niitä, joita en ajatellut hyödyntäväni gradussani. Jos tiedeviestintää tai tieteellistä luovaa kirjoittamista voi opiskella, yrittäisin opiskella myös niitä. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen, tiedonhakutaidot ja tieteellisen tekstin lukutaito ja tiivistäminen yleistajuiseen muotoon ovat myös oleellisia. Projektinhallinta- ja hankehallintotaitojen osaaminen auttaa projektikoordinaattorin tehtävässä, samoin erilaisten teknisten alustojen käytön osaaminen (esim. tiimin yhteydenpitoa ja aineistonhallintaa varten).

Mera berättelser

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… läs berättelsen >

Juristi

senior associate

Sopimusneuvotteluita, sopimusten laatimista ja kommentoimista, neuvonantoa sähköpostitse ja puhelimitse. … läs berättelsen >

Heidi

Följa med och fördjupa mig i teknologipolitik på nationell och EU nivå, lägga upp en strategi för hur vi … läs berättelsen >

Maija

lakimies

Työskentelen lakimiehenä pienessä lakiasiaintoimistossa. Tavallisena työpäivänä olen sähköpostitse yhteyd… läs berättelsen >

A

Hallinto-oikeuden esittelijä

Tyypillinen työpäiväni koostuu valitus- ja muutoksenhaasioiden käsittelystä. Esittelijän tehtävänä on ott… läs berättelsen >

L

eduskunta-avustaja

Avustan kansanedustajaa kaikissa kansanedustajan työhön liittyvissä asioissa. Tyypilliseen työpäivään kuu… läs berättelsen >

Lise

Jag utvecklar svenska integrationsvägar i ett projekt på Kommunförbundet. En vanlig dag håller jag kontak… läs berättelsen >

Samuli

korvauslakimies

Vaihtelee paljon. S-posti aluksi ja omat työjonot. Hyvä muistaa tauot. Työkaverit kivoja. läs berättelsen >

MEEM

veroasiantuntija

Kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien ja suuryritysten monipuoliset ja haastavat verovalvonta… läs berättelsen >

Tuuli

osastonjohtaja

Tulen töihin aamulla. Hoidan päivänaikana projekteja yhdessä kollegojeni ja alaisten kanssa. Projektit li… läs berättelsen >

Riitta

palvelupäällikkö

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›