Plocka berättelser

Anna, puheterapeutti

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 29.4.2022

Pääaine tai koulutusohjelma Logopedia
Muut opinnot Psykologia
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni rakentuvat terapiakäyntien ympärille, jotka toteutuvat asiakkaan lähiympäristössä (koulu, päiväkoti, koti). Ohjaan lapsen lähipiirille esim. AAC- eli puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä sekä kotiharjoitteita, lisäksi ideoin yhdessä lähipiirin kanssa muita keinoja tukea arjessa lapsen puheen- ja kielenkehitystä. Osallistun asiakkaideni HOJKS- tai kuntoutussuunnitelmapalavereihin, joissa on mahdollista moniammatillisesti pohtia lapsen kehityksen tukemista ja hyvinvointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, havainnoiminen ja analyytisyys, luovuus ja mielikuvitus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin aikaisemmin tehnyt lyhyitä pätkätöitä opetus- ja hallintotehtävissä, joissa kilpailu työpaikoista oli kovaa ja tulevaisuus epävarmaa. Halusin vaihtaa alalle, jossa on valoisat työllisyysnäkymät, selkeä professio ja työ, jossa voin konkreettisesti auttaa muita. Omien lasten myötä heräsi mielenkiinto puheen, kielen, vuorovaikutuksen ja syömistaitojen kehitykseen, joten päädyin opiskelemaan logopediaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Logopedian opinnot on pakattu täyteen asiaa: teoreettista osaamista tarvitaan, jotta ymmärtäisi tekemiensä havaintojen taustalla vaikuttavia ilmiöitä, toisaalta harjoittelujaksoilta saa konkreettisia käytännön työkaluja työhön. Myös psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden osaaminen on hyödyllistä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Puheterapeutin työkenttä on hyvin monipuolinen. Akuuttineurologisella osastolla työskentelevä puheterapeutti tekee nopeaa päätöksentekotaitoa vaativaa työtään lääkäreiden rinnalla, foniatrian, lastenneurologian tai kehitysvammahuollon poliklinikoilla työ painottuu arviointiin ja moniammatilliseen kuntoutuksen suunnitteluun, terveyskeskuspsykologi taas tapaa asiakkaista vauvasta vaariin ja yksityissektorilla työskentelevän puheterapeutin työ painottuu pitkäjänteiseen, usein vuosia kestävään kuntoutukseen ja yhteistyöhön, jota toteutetaan tiiviisti asiakkaan lähiympäristössä. Mahdollisuuksia on siis monia!

Mera berättelser

Sari

liikkeenjohdon konsultti

Olen asiakasyrityksessä johtamassa konsultointiprojektia. Projektien toteutuksessa on useimmiten kolme v… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›