Plocka berättelser

Mikael, järjestelmäkoordinaattori

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 3.5.2022

Opiskelupaikkani Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), tietotekniikka
Muut opinnot Tietoliikennejärjestelmät
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Toimittajien hallinnoinnista, käyttäjien kouluttamisesta ja opastamisesta, yhteistyöstä eri tahojen kesken. Paljon pieniä korjauksia, päivityksiä ja ratkaisuja kehitellään erilaisiin järjestelmiin joko itsenäisesti tai tiimin kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi ja koordinointi, projektinhallinta, ohjaukselliset ja tietoteknilliset taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Muutaman mutkan ja ajan kautta edennyt tehtävissä nykyisiin työtehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Liiketalouteen liittyvät opinnot ovat auttaneet kovasti, budjetointiosaaminen, projektinhallinta, dokumentointi, palvelumuotoilu ja ihan tavallista parempi käsitys tietotekniikasta (järjestelmät, järjestelmäkehitys, elinkaariajattelu ja kehitysmallit).

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pitää oppia toimimaan itsenäisesti työssä! Soveltaminen on myös avainsana monessa tehtävässäni, tähän oppii ihan tekemällä vain. Kuuluisa 5-minuutin sääntö auttaa, koska paljon tekemistä samanaikaisesti, työ katkonaista ja todella vaihtelevaa.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›