Plocka berättelser

Tiia, asiantuntija (te-toimisto)

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 15.7.2022

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot Uskontotiede, sosiologia, yhteiskunnallinen muutos
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, tiedon haku- ja käsittelytaidot ja tiedon soveltamisen taidot, Ohjaus- ja neuvontatyö,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sattuman kautta pidemmän työttömyysjakson jälkeen

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut yliopistokoulutuksen myötä kehittyneistä tiedonhaku- ja organisointitaidoista. Teologian maisterin tutkinnosta puolestaan on ollut hyötyä erityisesti ihmisten kohtaamisen taitoon ja kulttuurien tuntemukseen liittyen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Asiantuntijatyössä pärjää monenlaisella tutkinnolla. Generalistitutkinnolla pystyy tekemään monenlaisia tehtäviä oman kiinnostuksen mukaan.

Mera berättelser

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin läs berättelsen >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… läs berättelsen >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät läs berättelsen >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… läs berättelsen >

Hanna

toiminnanjohtaja

Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin t… läs berättelsen >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›