Plocka berättelser

Nainen, tiedonhallinnan suunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Valtioneuvosto

Julkaistu 3.11.2022

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Eksegetiikka
Muut opinnot Digitaaliset ihmistieteet
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Monipuolisesti erilaisia tiedonhallinnan päivittäisiä tehtäviä sekä erilaisia kehittämistehtäviä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, tarkkuus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Harjoittelun kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoissa opin ymmärtämään abstrakteja kokonaisuuksia sekä löytämään nopeasti teksteistä oleellisen. Teologian opinnoissa myös painotettiin paljon yhteistyötaitoja, joista on ollut työssä hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työurani on ollut monivaiheinen ja olen ollut usealla eri alalla töissä. Ennakkoluulottomasti kokeilemalla olen nyt löytänyt oman alani. Urani ei ole mennyt ollenkaan siten miten olen sitä yrittänyt joskus suunnitella, vaan sattumalla on ollut suuri vaikutus.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›