Iktyonomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Iktyonomi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

38%

av respondenterna var arbetslösa.

38%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

3%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

25%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

0%

27%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

0%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

16%

6%

Staten

0%

1%

Universitet

58%

51%

Företag

Iktyonomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›