Materiaalitekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Materiaalitekniikka
 • Metallimateriaalit
 • Muovit ja elastomeerit
 • Materiaalioppi
 • Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka
 • Pinnoitustekniikka ja keraamimateriaalit
 • Metallit ja keraamit
 • Polymeerit ja biomateriaalit
 • Polymeric Materials
 • Polymers and Biomaterials
 • Materials Science
 • Materials Technology
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4050 €

respondenternas medianlön

4700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

1%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

80%

41%

Företag

Materiaalitekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›