Uusi media: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Uusi media
  • Mediatiede
  • Master's Degree Programme in Sound in New Media
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

14%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

12%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2873 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4150 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Ammattikorkea-koulu

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

11%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

7%

Staten

13%

8%

Universitet

43%

41%

Företag

Uusi media

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›