Teatteritaide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Teatteriopettajan maisteriohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Dramaturgian koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Ohjauksen koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma
  • Teatteriopettajan maisteriohjelma
  • Ohjauksen koulutusohjelma
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2525 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2950 €

respondenternas medianlön

3274 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Ammattikorkea-koulu

27%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

17%

31%

Kommun eller samkommun

10%

2%

Annan

12%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

25%

41%

Företag

Teatteritaide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›