Rakennusarkkitehti (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Rakennusarkkitehti (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

2%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3850 €

respondenternas medianlön

4350 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

3%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

0%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

11%

27%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

11%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

6%

Staten

2%

1%

Universitet

73%

51%

Företag

Rakennusarkkitehti (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›