Tekstiilitaide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Tekstiilitaide
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

13%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

10%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

25%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

15%

8%

Universitet

40%

41%

Företag

Tekstiilitaide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›