Teologinen etiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Teologisk etik med religionsfilosofi
  • Teologinen etiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

29%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3098 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3350 €

respondenternas medianlön

3915 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

39%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

14%

31%

Kommun eller samkommun

14%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

21%

41%

Företag

Teologinen etiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›