Tietoliikennetekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Tietoliikennetekniikka
 • Inbyggda datorsystem
 • Tiedonhallinta
 • Hajautetut ohjelmistot
 • Informaationkäsittely
 • Multimedia, tietoliikennetekniikka
 • Langaton tietoliikenne
 • Security and Mobile Computing
 • Paikannus ja navigointi
 • Software Systems
 • Tietohallinto ja -järjestelmät
 • Digitaalisten piirien suunnittelu
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4271 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

5000 €

respondenternas medianlön

6000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

0%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

1%

27%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

3%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

8%

Staten

10%

8%

Universitet

83%

43%

Företag

Tietoliikennetekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›