Browse stories

Elina, suunnittelija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, yliopisto

Julkaistu 13.5.2014

Opiskelupaikkani Oulun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Matematiikka
Muut opinnot Fysiikka, Kemia, Tietojenkäsittelyoppi
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Hoidan työssäni useita koulutukseen liittyviä tietojärjestelmiä; niiden tarkistamista, prosessien eteenpäin viemistä ja opiskelijoiden kysymyksiin vastaamista. Opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelu- ja uraohjausta. Kokouksia. Verkkosivujen päivitystä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, toiminnan kehittäminen, ohjaustaidot ja opetustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Työpaikka aukeni yksikössäni ja olin opiskeluaikana osallistunut ko. yksikön toimintaan eli kasvona olin yksikön työntekijöille tuttu ja näyttöä oli siitä että asia kiinnosti minua. Hoksasin työpaikkailmoituksen koska olin ko. organisaatiossa täydentämässä opintojani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Laaja tutkinto antoi perspektiiviä ymmärtämään eri koulutusalojen luonnetta. Pedagogiset opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa käydä ulkomaan vaihdossa jotta kielitaito karttuu ja saa muita kansainvälisyystaitoja koska korkeakoulusektorilla kansainvälisyys on tätä päivää. Opiskeluaikana tulisi olla aktiivinen yliopiston toiminnoissa eli osallistua esim. ylioppilaskunnan toimintaan tai muihin yliopiston toimielimiin jossa koulutusta kehitetään. Yleinen aktiivisuus ja uteliaisuus opintojen aikana.

More stories

Emma

hr business partner

Vastailen eri maista tulleisiin viesteihin, joissa työntekijät kysyvät milloin mitäkin vaikkapa liittyen ... read story >

TM

software developer

Koodin kirjoittamista ja siihen liittyvää ongelmanratkaisua read story >

Jari

Opetan matemaattisia aineita toisella asteella. read story >

RistoByYrjo

Risto

Antti

Työni koostuu opintojaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijoiden ohjauksesta. Jonkin verr... read story >

Risto

tutkijatohtori

Työskentelin valmistumisen jälkeen vuoden vakuutusyhtiössä ja sen jälkeen siirryin tutkijaksi. Työ yksity... read story >

Saku

matematiikan ja tietotekniikan lehtori

ulla

sähköpostien luku, viranhaltija päätösten valmistelu ja allekisjoittaminen, talouslukujen seuranta, tulev... read story >

Mari

software engineer

Työskentelen n. 600 hengen ohjelmistotalossa. Yritys on kansainvälinen, mutta Suomen konttori on suurin j... read story >

inkkis

matemaattisten aineiden tuntiopettaja

Opetusta, sen suunnittelua ja tulevien opettajien ohjausta read story >

panu

toimitusjohtaja

Projektityöt, asiakastapaamiset, myyntityö, taloushallinto, strategiapohdinnat. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›