Browse stories

Raba, yksilövalmentaja

Customer service / patient care

Julkaistu 22.3.2023

Opiskelupaikkani Novia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK)
Muut opinnot ei ole
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä heidän omassa ympäristössään (esim. kotona, kirjastossa, opiskeluissa, ulkoillen) ja teen nuorten kanssa töitä yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivässä tapaan 1-5 nuorta. Lisäksi kirjoitan kuntoutuspalautteita ja teen laskutusta. Osa työpäivistäni kuluu auton ratissa ajellessa nuoren luota toiselle.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kuunteleminen, ideointi, yhdessä tekeminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin avoimia työpaikkoja selaamalla työpaikkailmoituksen ja tein hakemuksen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteisöpedagogiopinnot ja laaja aktiivisuus vapaaehtoisena erilaisissa tehtävissä on antanut hyvät eväät työhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelu tuntui monesti puuduttavalta ja muistan monesti ajatelleeni etten tee tällä tiedolla tai taidolla mitään työelämässä. Olen kuitenkin yllättynyt kuinka paljon olen voinut hyödyntää koulutustani.

More stories

Jusa

nuorisokodin ohjaaja

Lastenkodin tyypillisiä ohjaustehtäviä. Yhdessäoloa, paperihommia ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämistä… read story >

Niilo

Yksilö- ja ryhmäohjaus; nuorten työttömien uravaihtoehtojen kartoittaminen, taitojen ja ominaisuuksien ar… read story >

Emma

koulutussuunnittelija

Koostuu useista eri asioista ja vaihtelee. Paljon sosiaalista kanssakäymistä puhelimen, sähköpostin ja so… read story >

Ilithyia

kouluttaja

Tulevien koulutuspäivien suunnittelu, koulutuksien veto (luennointi, tehtävien anto, yritysvierailut ryhm… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›