Browse stories

Emma, koulutussuunnittelija

Education

Julkaistu 2.12.2014

Opiskelupaikkani Humak University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK)
Muut opinnot Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Koostuu useista eri asioista ja vaihtelee. Paljon sosiaalista kanssakäymistä puhelimen, sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Suunnittelukokouksia, tapaamisia, matkustamista ja esillä oloa eri tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: joustavuus, kompromissien teko, ajanhallinta, sosiaaliset taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Opinnäytetyön kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käytännön harjoittelusta, projektiopinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkostoitumistaidot, muutoksensietokyky ja motivaatio uuden oppimiseen ovat tärkeitä.

More stories

Raba

yksilövalmentaja

Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä… read story >

Jusa

nuorisokodin ohjaaja

Lastenkodin tyypillisiä ohjaustehtäviä. Yhdessäoloa, paperihommia ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämistä… read story >

Niilo

Yksilö- ja ryhmäohjaus; nuorten työttömien uravaihtoehtojen kartoittaminen, taitojen ja ominaisuuksien ar… read story >

Ilithyia

kouluttaja

Tulevien koulutuspäivien suunnittelu, koulutuksien veto (luennointi, tehtävien anto, yritysvierailut ryhm… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›