Browse stories

kouluttaja, kotoutumiskouluttaja

Education

Julkaistu 2.1.2024

Opiskelupaikkani University of Vaasa
Pääaine tai koulutusohjelma Viestintä
Muut opinnot markkinointi
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen päiväni koostuu selkeästi rytmitetystä opetuksesta taukoineen. Opetan verkossa ja lähiopetuksena monikulttuurisia ryhmiä suomeksi, mutta apukielinä käytän myös muita kieliä, kuten esimerkiksi englantia ja ruotsia. Suunnittelen ja toteutan opetuksen sekä siinä käytettävät materiaalit kotoutumislakiin ja paikalliseen toteutumissuunnitelmaan perustuen. Hyödynnän peliympäristöjä, digioppikirjoja sekä monenlaista tekniikkaa dokumenttikamerasta erilaisiin ohjelmistoihin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, Digitaidot ja tietotekninen osaaminen, Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työni, kun viestinnän alan substanssitöitä ei löytynyt ja minun piti miettiä, kuinka hyödyntäisin tutkintoni. Aiempi opiskelu kaksikielisessä ympäristössä antoi suuntaa tulevalle. Opiskelin opettajan pedagogiset opinnot ja lisäksi erillisiä opintokokonaisuuksia. Matkailin myös paljon ja opiskelin kieliä. Pääsin töihin maahanmuuttajanaisia opettavaan hankkeeseen. Näin minulle syntyi kokonaiskuva alasta ja sain opetuskokemusta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Terminologian ja teknisen viestinnän opinnot ovat olleet hyödyllisimpiä, koska työssäni teen myös opiskelijoille erilaisia sanastoja ja käytän etäopetustekniikkaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen kokeilemaan terminologian kurssia, jolloin aika nopeasti hahmottuu, onko oikealla alalla.

More stories

Juha

maanviljelijä

Ensin toimistolla päivän postit ja laskut jne... Päivän suunnittelu ja aamupalan jälkeen pellolle tai huo… read story >

Ilona

henkilöstökoordinaattori

Työpäiväni vaihtelevat valtavasti. Tärkein "työvälineeni" sähköposti aukeaa ensimmäisenä aamulla ja tarka… read story >

Viu

viestintäkonsultti

Asiakasyhteydenpitoa, konsultointia, kirjoittamista, myyntiä, kahvinjuontia, palavereja, suunnittelua, pr… read story >

Katri

Aamulla avaan ensimmäiseksi yritykseni sosiaalisen intranetin, jossa jaan töitä muulle tiimille, johdan o… read story >

Anna

hallintosihteeri

viranhaltijapäätösten toimeenpano, sisäinen ja ulkoinen viestintä, hallinnon eri atk-ohjelmien käyttö, ne… read story >

x

asiantuntija

Sähköpostia, intraviestintää, suunnittelua, toteutusta, koordinointia read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›