Browse stories

MEEM, veroasiantuntija

Legal work, Verohallinto, Konserniverokeskus

Julkaistu 18.3.2014

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Oikeustiede
Muut opinnot Laskentatoimi, Siviilioikeus
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien ja suuryritysten monipuoliset ja haastavat verovalvontatehtävät tuloverotuksen näkökulmasta.

Tyypillisimmät työtehtäväni liittyvät yhteisöjen ennakkoratkaisuhakemuksiin (tutkiminen, analysointi ja ongelmanratkaisu sekä mahdolliset kyselyt tai asiakastapaamiset), niihin annettaviin päätöksiin ja yhteisöjen tuloverotuksen (säännönmukainen verotus, oikaisuvaatimukset, suullinen ja kirjallinen ohjaaminen) toimittamiseen.

Lisäksi tehtävääni kuuluu monipuolisia työpaikan sisäisiä kehitys- ja koulutustehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verolainsäädännön substanssiosaaminen, taitoa ja kokemusta ryhmä- ja asiakastyöstä, esiintymistaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin aiemmin suuressa kansainvälisessä tilintarkastusyhteisössä veroasiantuntijana eli olin verokonsultti. Mikä sitten sai siirtymään tästä työstä veroasiantuntijaksi Verohallintoon?

Syy työpaikan vaihtoon oli se, että halusin itsenäisempiä, haastavampia ja monipuolisempia työtehtäviä, joilla olisi samalla laajakantoisempaa yhteiskunnallista merkitystä. Koska nykyiseen työhöni kuuluu julkisen vallan käyttöä, koen sen aiempaa työtehtävääni vaikuttavammaksi ja koen oman työpanokseni tärkeämmäksi. Koin lisäksi, että voin kehittyä omalla alallani nopeammin Verohallinnossa, mikä onkin osoittautunut todeksi.

Katson, että veroasiantuntijan työ Konserniverokeskuksessa on mitä mainioin näköalapaikka yritysverotuksen saralla Suomessa. Lisäksi eduksi aiempaan voin sanoa säännölliset ja ennustettavat työajat: täällä tehdään töitä pääsääntöisesti kahdeksasta neljään -periaatteella. Tämä antaa mahdollisuudet harrastaa ja aikaa myös perhe-elämälle.

Lopuksi plussana voidaan mainita myös palkkataso ainakin näin työuran alkutaipaleella (oman alan työkokemusta n. 5 vuotta): asiantuntijatason tehtävissä Verohallinnon palkkataso on hyvinkin kilpailukykyinen suhteessa ns. Big 4 -yhteisöihin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Finanssioikeuden (monipuolisesti kattaen kaikki verolajit) opinnoista on ollut erityistä hyötyä ja ne ovat olleet ehdoton edellytys onnistumiselleni työssäni. Vero-oikeuden opintojen myötä uudetkin asiat ovat usein jo jollain tavalla ennestään tuttuja, tai jos eivät ole, niin on tieto siitä, mistä kyseiseen asiaan voi löytää lisätietoa on ainakin tiedossa.

Vero-oikeuden opintoja täydentää mainiosti laskentatoimen opinnot, koska usein kirjanpito ja verotus kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Tässä työssä ei pärjää, jos ei ymmärrä kirjanpidosta mitään. Suosittelen siis lukemaan laskentatoimea ainakin jonkin verran, mielellään pitkän sivuaineen.

Toinen oikeudellinen sivuaine minulla oli siviilioikeus, jonka myös koen hyödylliseksi. Sen myötä minulla on ymmärrystä sopimusten tulkinnasta, jota sisältyy työhöni hyvin usein. Oikeudellisella sivuaineella en näe olevan niin suurta merkitystä, koen sen valinnan olevan enemmänkin ns. makuasia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hae oman alan kesätöitä, esim. Verohallinnosta. Loistava paikka oppia käytännön asioita ja asiakaspalvelu- ja esiintymistaitoja.
Opiskele kieliä! Nykyisin asiantuntijalta vaaditaan, että tämä osaa englantia sujuvasti (sekä kirjallisesti että suullisesti).
Hanki esiintymiskokemusta! Asiantuntijan työhön kuuluu asiakastapaamisia, luennointia yms. tilaisuuksia, joihin sisältyy äänessä olemista ja esiintymistä. Myös itse työhaastattelussa testataan näitä ominaisuuksia. Nämä on siis hyvä olla hallussa jo ennen työelämään siirtymistä!

More stories

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… read story >

Juristi

senior associate

Sopimusneuvotteluita, sopimusten laatimista ja kommentoimista, neuvonantoa sähköpostitse ja puhelimitse. … read story >

Leinikki

projektisuunnittelija

Työskentelen laajassa tutkimushankkeessa koordinaattorina. Työhöni kuuluu hankebyrokratiaa, sähköpostiin … read story >

Heidi

Följa med och fördjupa mig i teknologipolitik på nationell och EU nivå, lägga upp en strategi för hur vi … read story >

Maija

lakimies

Työskentelen lakimiehenä pienessä lakiasiaintoimistossa. Tavallisena työpäivänä olen sähköpostitse yhteyd… read story >

A

Hallinto-oikeuden esittelijä

Tyypillinen työpäiväni koostuu valitus- ja muutoksenhaasioiden käsittelystä. Esittelijän tehtävänä on ott… read story >

L

eduskunta-avustaja

Avustan kansanedustajaa kaikissa kansanedustajan työhön liittyvissä asioissa. Tyypilliseen työpäivään kuu… read story >

Lise

Jag utvecklar svenska integrationsvägar i ett projekt på Kommunförbundet. En vanlig dag håller jag kontak… read story >

Samuli

korvauslakimies

Vaihtelee paljon. S-posti aluksi ja omat työjonot. Hyvä muistaa tauot. Työkaverit kivoja. read story >

Tuuli

osastonjohtaja

Tulen töihin aamulla. Hoidan päivänaikana projekteja yhdessä kollegojeni ja alaisten kanssa. Projektit li… read story >

Riitta

palvelupäällikkö

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›