Browse stories

Leinikki, projektisuunnittelija

Office work, yliopisto

Julkaistu 1.10.2021

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Oikeustiede
Muut opinnot Sosiologia, viron kieli ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen laajassa tutkimushankkeessa koordinaattorina. Työhöni kuuluu hankebyrokratiaa, sähköpostiin vastaamista, nettisivujen ja hankkeen somekanavien päivittämistä, hankkeen tilaisuuksien suunnittelua ja järjestelyä, hankkeen kokousten järjestelyt ja sihteeritehtävät, yhteydenpitoa hankkeen tutkijoihin ja sidosryhmiin sekä jonkin verran itse tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, tiimityö, tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin opintojen aikana tutkimusavustajana yliopistolla, ja valmistuttuani siirryin joustavasti samassa yksikössä juuri alkavaan tutkimushankkeeseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Menetelmäopinnoista ja gradun teosta on ollut suurta hyötyä, ne ovat harjaannuttaneet aineistojen ja tiedonhankinnassa, analyysissä ja tieteellisessä kirjoittamisessa. Lisäksi sosiologian ja kriminologian opinnot ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskuntaa ja sen rakenteita, mikä on työssäni tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos nyt tekisin jotain toisin, pyrkisin opiskelemaan mahdollisimman paljon menetelmiä, myös niitä, joita en ajatellut hyödyntäväni gradussani. Jos tiedeviestintää tai tieteellistä luovaa kirjoittamista voi opiskella, yrittäisin opiskella myös niitä. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen, tiedonhakutaidot ja tieteellisen tekstin lukutaito ja tiivistäminen yleistajuiseen muotoon ovat myös oleellisia. Projektinhallinta- ja hankehallintotaitojen osaaminen auttaa projektikoordinaattorin tehtävässä, samoin erilaisten teknisten alustojen käytön osaaminen (esim. tiimin yhteydenpitoa ja aineistonhallintaa varten).

More stories

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… read story >

Juristi

senior associate

Sopimusneuvotteluita, sopimusten laatimista ja kommentoimista, neuvonantoa sähköpostitse ja puhelimitse. … read story >

Heidi

Följa med och fördjupa mig i teknologipolitik på nationell och EU nivå, lägga upp en strategi för hur vi … read story >

Maija

lakimies

Työskentelen lakimiehenä pienessä lakiasiaintoimistossa. Tavallisena työpäivänä olen sähköpostitse yhteyd… read story >

A

Hallinto-oikeuden esittelijä

Tyypillinen työpäiväni koostuu valitus- ja muutoksenhaasioiden käsittelystä. Esittelijän tehtävänä on ott… read story >

L

eduskunta-avustaja

Avustan kansanedustajaa kaikissa kansanedustajan työhön liittyvissä asioissa. Tyypilliseen työpäivään kuu… read story >

Lise

Jag utvecklar svenska integrationsvägar i ett projekt på Kommunförbundet. En vanlig dag håller jag kontak… read story >

Samuli

korvauslakimies

Vaihtelee paljon. S-posti aluksi ja omat työjonot. Hyvä muistaa tauot. Työkaverit kivoja. read story >

MEEM

veroasiantuntija

Kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien ja suuryritysten monipuoliset ja haastavat verovalvonta… read story >

Tuuli

osastonjohtaja

Tulen töihin aamulla. Hoidan päivänaikana projekteja yhdessä kollegojeni ja alaisten kanssa. Projektit li… read story >

Riitta

palvelupäällikkö

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›