Browse stories

Maikki,

Teaching and training

Julkaistu 2.9.2014

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Biotekniikka
Muut opinnot Biokemia, kemia, maantiede, terveystieto, opettajan pedagogiset opinnot
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, tuntien valmistelusta (aikataulutus, tiedonhaku, power point -materiaalit, verkkotehtävät, työohjeet, laboratoriovälineiden kerääminen, monistaminen jne.), lyhyistä viikkopalavereista koulun eri tiimien kanssa, wilma-viesteihin vastaamisesta, opiskelijoiden palauttamien töiden ja koeviikolla kokeiden arvioinnista. Työpäiväni jatkuu useimmiten vielä kotona illalla suunnittelutyöllä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: oppiaineen hallinta, joustavuus, kompromissien teko, julkinen esiintyminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin lukion opettajaksi täydennyskoulutuksen kautta. Toimin pitkään yliopistolla biologian tutkijana ja valmistuin filosofian lisensiaatiksi. Tein samalla iltaisin osa-aikatyötä biologian valmennuskurssiopettajana. Opiskelin tutkimustyön ohessa tarvittavat lisäpätevyydet nykyistä työtäni varten. Ensimmäisen opettajan paikan sain tuttavan vinkistä, ottamalla itse yhteyttä rehtoriin. Myöhemmin hain kunnassa avoinna ollutta tuntiopettajan paikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oman oppiaineen hyvä hallinta (biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöt) on kaikkein tärkeintä. Kenttäkurssit ovat olleet kaikkein opettavaisimpia. Paras käytännön oppi opetustyöhön on tullut opetusharjoittelussa ohjaavan opettajan palautteesta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos haluat täydennyskouluttautua lukion opettajaksi, mutta sinulla ei ole opetettavien aineiden pätevyyksiä, ota yhteyttä jonkin yliopiston oppiainevastaavaan ja tee listaus, mitä kursseja sinun tulee vielä suorittaa. Varaudu siihen, että lisäopinnot vievät aikaa ja vaativat paljon joustoja. Monilla kursseilla on läsnäolopakko. Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa myös ammattikorkeakoulussa erillisinä opintoina (haku tammikuussa). Tutki myös avoimen yliopiston ja verkko-opintojen tarjontaa.

More stories

Kari

lehtori

Opetukseen ja TKI-töihin liittyvien asioiden sumpliminen. Opetuksen järjestäminen, henkilöstöasioita ja l… read story >

KV

associate director

Johdan yrityksen sisäisesti yhteistyötämme asikasorganisaatioidemme kanssa. Tapaan asiakkuuksien ylintä j… read story >

KP

data scientist

Asiakastapaamisia, datan siivoamista ja mallinnusta, read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›