Browse stories

Kari, lehtori

Education

Julkaistu 24.9.2021

Opiskelupaikkani Turku University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Biotekniikka
Muut opinnot FM
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Opetukseen ja TKI-töihin liittyvien asioiden sumpliminen. Opetuksen järjestäminen, henkilöstöasioita ja luentoja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: projektiosaaminen, Neuvottelu- ja kommunikointitaidot, Kansainvälinen ote ja kielitaito

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikojen aktiivisuuden ansiosta päädyin sattumalta heittämään keikkaa 1998 ja keikka jatkuu edelleen. Nautin työstäni!

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koulutusorganisaatiossa kaikesta taustatiedosta on apua kun asioita luotsaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu mahd. monella kielellä kuntoon. Projektityötaidot, epävarmuuden ja vastoinkäymisten sietokykyä. Positiivisella asenteella eteenpäin.

More stories

KV

associate director

Johdan yrityksen sisäisesti yhteistyötämme asikasorganisaatioidemme kanssa. Tapaan asiakkuuksien ylintä j… read story >

KP

data scientist

Asiakastapaamisia, datan siivoamista ja mallinnusta, read story >

Maikki

Työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, tuntien valmistelusta (aikataulutus, tiedonhaku, power point … read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›