Browse stories

ASD, eläkeasiantuntija

Finances and financial administration

Julkaistu 5.2.2016

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteiskuntapolitiikka
Muut opinnot Taloustiede, viestintä
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Päätöksenteosta, kouluttamisesta, yhteistyön suunnittelusta ja konsultoinnista

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lainsäädännön soveltaminen, kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiemman työkokemuksen pohjalta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eläkejärjestelmän ja sosiaalivakuuttamisen tuntemus, lainsäädännön osaaminen: hallintolaki, työlainsäädäntö, työeläkelait

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli eläkeala kiinnostaa, on siihen hyvä syventyä esimerkiksi kanditutkielman tai gradun kautta, jolloin on konkreettinen tuotos esitettävänä myös työnhakutilanteessa.

More stories

Ulla

sovellusasiantuntija

Työpäivääni kuuluu projektihallintaa ja -seurantaa, järjestelmän suunnittelua ja liiketoiminnan vaatimust… read story >

Urayhdistyksistä

hankekoordinaattori

Sähköposteja, some viestintää, raportointia, ihmisten tapaamista, ideointia ja kehittämistä laajassa yhte… read story >

Katri

toimittaja

Toimittajan työpäivä alkaa oikeastaan jo heti herättyä, minulla noin kello 6:45 tärkeimpien uutisten kahl… read story >

Anu

hankekoordinaattori

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: nuorten valmennukset ja ryhmätapaamiset, viestintää, rap… read story >

Vastavalmistunut

Avustava asiantuntija

Taustaselvitykset, raporttien ja muun materiaalin tuottaminen. Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat. read story >

VTM

Projektikehittäjä

Tiedonhaku ja kirjoitustyö, raportointi ja työn etenemisen suunnittelu, yhteydenpito projektitiimin ja si… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›